Home > Verenigingen

Verenigingen

Mannenvereniging

Naam: 
Sola Scriptura

Alle mannelijke leden van onze gemeente zijn hartelijk welkom op de mannenvereniging. Gedurende het winterseizoen komt de mannenvereniging iedere veertien dagen op dinsdagavond bij elkaar in het Van Lodensteincollege. De koffie staat klaar om 19.45 uur, we beginnen om 20.00 uur.

Vrouwenvereniging

De vrouwen van onze gemeente zijn welkom op de vrouwenvereniging! De avonden beginnen om 20.00 uur tot ongeveer 21.45 uur in het Van Lodenstein College.We richten ons op 2 punten: Bijbelstudie / bezinning. Dit seizoen behandelen we het leven van Mozes.

Gesprekskring

Naam: 
30+

Op de gesprekskring behandelen we voornamelijk geloofsonderwerpen. Na een korte inleiding door één van de deelnemers gaan we in gesprek over het onderwerp. Dit doen we aan de hand van opgestelde vragen en vragen die de kringdeelnemers hebben, waarop we vanuit de Bijbel het antwoord zoeken.

Jeugdvereniging 7+

Naam: 
De Regenboog

Hallo, ben jij tussen de 7 en 11 jaar oud? Dan is dit bericht voor jou!!! Je bent van harte welkom op onze club ‘De Regenboog’. Om de week komen we op vrijdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur bij elkaar.