Home > Liturgie komende diensten

Liturgie komende diensten


210530 Ds. A.I. Kazen (VHA)

Deze dienst staat in het teken van voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal

Geen voorzang
Ps. 94:10
Schriftlezingen: 1 Korinthe 11:17-34 en 10:14-22
Ps. 81:4
Ps. 23:3

Preek n.a.v. HC Zondag 28, vraag en antwoord 75-77
Thema: De troost van het Heilig Avondmaal
1. Een bevel met een belofte
2. De betekenis
3. Het bewijs

210509 Ds. A.I. Kazen

Geen voorzang
Ps. 22:5
Schriftlezingen: Titus 3:1-7 en Genesis 17:1-14
Gez. 3:2
Ps. 45:8

Preek n.a.v. HC Zondag 27, vraag en antwoord 72-74
Thema: Ik draag Gods watermerk
1. De doop overschat
2. De doop onderschat
3. De kinderdoop op waarde geschat