Home > Liturgie komende diensten

Liturgie komende diensten


200902 Ds. A.I. Kazen

Voorzang: Ps. 84:1
Ps. 100:2
Ps. 26:8
Schriftlezing: Hebreeën 13:8-25
Ps. 122:2-3
Ps. 23:1
Ps, 17:3 en 4
Ps. 111:2

Tekst voor de prediking: Hebreeën 13:20-21
Thema: Belijden is ...:
1. Kennen (de God van de vrede en de grote Herder van de schapen)
2. Doen (de wil van God)

200906 Ds. A.I. Kazen

Voorzang: Ps. 5:1
Ps. 132:10
Ps. 70:3
Schriftlezing: Openbaring 3:14-22
Ps. 66:4-5
Ps. 89:7
Ps. 97:6

Thema: Christus aan lauwe Laodicenzen:
1. Ik weet uw werken
2. Ik raad u dat u van Mij koopt
3. Ik sta aan de deur en Ik klop
4. Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal avondmaal houden
 

200809 Ds. K. den Boer, Sirjansland

Schriftlezing: Matt. 10:34-42
Kerntekst:  Matt. 5:  9 Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.
Thema: Vredestichters
Punten:
Vrede
vredestichters
Zullen kinderen van God genoemd worden

Psalmen:
Voorzang: psalm 12 : 1
psalm 122:2
psalm 37:6
psalm 72:2,4
psalm 85:4
psalm 122:3
 
Om thuis over na te spreken:
Wat wordt verstaan onder vreedzaam zijn?
Waarom zijn vredestichters zalig?
Wat is de inhoud van de belofte?

200802 Ds. A.I. Kazen

Voorzang: Ps. 13:1
Ps. 47:1
Ps. 113:2
Schriftlezing: Exodus 33:12-23
Ps. 27:4-5
Ps. 31:15
Ps. 16:6

Thema: Een worsteling met de HEERE om de HEERE
1. De vraag om Zijn aangezicht (vs. 12-17)
2. Het verlangen naar Zijn heerlijkheid (vs.18-23)
 

200802 Ds. K. den Boer, Sirjansland

Voorzang: psalm 14 : 1
Psalmen:
24:2
4:4
86:6,8
51:5
73:1

Mattheus Matt. 5:1-12
Kerntekst:  Matt. 5: 8 Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien
Thema: Zij zullen God zie 
Punten:
Het hart
Het onreine hart
Het reine hart
Zij zullen God zien!

Om thuis over na te spreken:
1. Wat wordt verstaan onder rein van hart zijn?
2. Waarom zijn reinen van hart zalig?
3. Wat is de inhoud van de belofte?

200726 Ds. A.I. Kazen

Voorzang: Ps. 16:1
Ps. 61:1
Ps. 119:83
Schriftlezing: Exodus 32:30-33:11
Ps. 99:4-7
Ps. 81:7
Ps. 106:26

Thema: Met of zonder de HEERE verder?
1. Mozes biedt zichzelf aan
2. De HEERE zal niet meegaan
3. Toch een plaats om tot de HEERE te gaan

200719 Ds. A.I. Kazen

Voorzang: Ps. 17:1
Ps. 138:1
Ps. 136:2-3
Schriftlezing: Exodus 32:15-29
Ps. 81:10-11
Ps. 94:8
Ps. 135:9-11

Thema: Zondigen heeft gevolgen
1. Zonde (in)zien en smaken
2. Confrontatie met het eigen aandeel daarin
3. Voor een levensbelangrijke keuze gesteld