Home > Liturgie komende diensten

Liturgie komende diensten


220925 Ds. A.I. Kazen

Voorzang: Ps. 13:5
Ps. 78:2-4
Ps. 47:5
Schriftlezingen: Psalm 78:1-8 en Efeze 6:1-9
Gez. 1:1-2-6
Ps. 127:3-4
Ps. 101:2-6

In deze leerdienst ontvangen we bijbels onderwijs vanuit Zondag 39, vraag en antwoord 104 van de Heidelbergse catechismus.

220904 Ds. A.I. Kazen (BHA)

In deze dienst wordt na(aast) het Woord ook het Heilig Avondmaal bediend

Voorzang: Ps. 8:1
Ps. 50:6
Ps. 50:9
Schriftlezing: Psalm 116:10-19
Ps. 107:9-10-11
Ps. 116:6-7
Ps. 16:3        
Ps. 113:1 (1e tafel) Ps. 113:3 (2e tafel) Ps. 113:4 (3e tafel, indien nodig)
Ps. 32:6

Tekst voor de prediking: Psalm 116:12-13
 

220807 Ds. Joh. Post (Putten)

Voorzang: psalm 80:11
Psalm 112 : 1, 4
Psalm 138 : 3
Psalm 37 : 9, 19
Psalm 119 : 87
Psalm 89 : 1, 7

Schriftlezing:     Mattheüs 7, 21 – 29
                            1 Johannes 1, 5 – 2, 6
 
Tekst:                   Mattheüs 7, 24 – 27
 
Thema:  Jezus’ woorden horen en doen
Wat bedoelt Jezus met “Mijn woorden”
Horen en doen
Horen en niet doen
De uitkomst 
 

220807 n.n.b

Aanvang 9.00 Ds AAF van de Weg, Apeldoorn

11:2
93:1,3,4
35:1
140:1,7,8
GdH:8,9
18:10
1 Pet. 5 (tekst vs. 8-9)
Leven in bezet gebied
1 nuchter zijn
2 waakzaam blijven
3 weerstand bieden