Home > Liturgie komende diensten

Liturgie komende diensten


200223 Ds. A.I. Kazen

Voorzang: Ps. 38:15
Ps. 92:1-4
Ps. 119:65
Schriftlezing: Lukas 4:14-32
Ps. 146:4-5-6
Ps. 26:8-12
Ps. 81:1-3

Tekst voor de preek: Lukas 4:28-30
Thema: Jezus vertrekt uit Nazareth nadat Hij er verworpen is
1. Een heenwijzing naar Zijn dood
2. Een heenwijzing naar Zijn opstanding

200216 Ds. A.I. Kazen

Voorzang: Ps. 123:1
Ps. 25:3
Ps. 40:2
Schriftlezing: 1 Petrus 1:13-25 
Ps. 87:3-4-5
Ps. 103:7
Ps. 2:6-7

Preek n.a.v. Zondag 13 van de Heidelbergse catechismus
Thema: Gods eniggeboren Zoon, onze Heere
1. Gods eeuwige Zoon
2. Zijn aangenomen kinderen
3. Onze Heere