Home > Liturgie komende diensten

Liturgie komende diensten


210117 Ds. A.I. Kazen

Geen voorzang
Ps. 18:6
Schriftlezingen: Efeze 2:1-10 en Jakobus 2:14-26
Ps. 128:1
Ps. 5:12

Preek n.a.v. Zondag 24 van de Heidelbergse Catechismus
Thema: De juiste plaats van goede werken in de (leer van de) genade
1. Onvolkomen werken
2. Onverdiende beloning
3. Onherroepelijke vruchten

201227 Ds. W.F. 't Hart, Tholen

Psalm 105: 10
Psalm 33: 5
Psalm 33: 6

Schriftlezing: Genesis 45: 1-8
Tekst: Genesis 45: 3m 
 
Vragen n.a.v. Genesis 45: 3m

Voor de kinderen

  1. Waar ging het in de preek over?
  2. Wat is het nieuwe begin bij de broers?
  3. Waarom is Jozef niet boos op de broers?
  4. Wat heeft Psalm 105 hiermee te maken?
  5. Welke opdracht moest Jozef uitvoeren? (Zie Gen. 37)

Voor de jongeren en de ouderen