Home > Liturgie komende diensten

Liturgie komende diensten


230924 Ds. A.I. Kazen

Voorzang: Ps. 34:6
Ps. 104:7
Ps. 65:6
Schriftlezingen: Deuteronomium 8:1-11 en Mattheüs 6:25-34
Ps. 144:6-7
Gez. 5:5
Ps. 136:25-26

In de verkondiging staat het bijbelse onderwijs dat Zondag 50, vraag en antwoord 125, van de Heidelbergse catechismus ons aanreikt centraal.
Thema: Bidden om ons dagelijks brood is een oefening in:
1. erkentelijkheid
2. afhankelijkheid
3. vertrouwen
4. barmhartigheid

230917 Ds. A.I. Kazen

Voorzang: Ps. 12:7
Ps. 25:1-2
Gez. 5:4
Schriftlezingen: Psalm 119:89-112 en Mattheüs 26:36-46
Ps. 119:45-52
Gez. 9:2-3
Ps. 103:10-11

In de verkondiging staat het bijbelse onderwijs dat Zondag 49, vraag en antwoord 124, van de Heidelbergse catechismus ons aanreikt centraal.
Thema: De hemel op aarde
1. Wat wil God?
2. Wat wil God van ons?
3. Wat wil God met ons?

230903 Ds. A.I. Kazen (DHA)

Deze dienst staat in het teken van nabetrachting op en dankzegging voor het Heilig Avondmaal
Voorzang: Ps. 100:1
Ps. 143:1
Ps. 144:1
Schriftlezingen: Psalm 84 en Romeinen 8:28-30
Ps. 84:5-6
Gez. 3:4-5
Ps. 91:5-8

Tekst voor de prediking: Psalm 84:9-13
Thema: De weg vervolgen
1. Biddend
2. Belijdend
3. Ontvangend
4. Verlangend

230903 Ds. A.I. Kazen (BHA)

Na(ast) het Woord wordt in deze dienst ook het Heilig Avondmaal bediend.

Voorzang: Ps. 119:53
Ps. 65:1
Ps. 65:2-3
Schriftlezing: Psalm 84
Ps. 28:5-6
Ps. 84:3-4
Ps. 38:21-22
Ps. 89:7 (1e tafel); 8 (2e tafel); 10 (3e tafel, indien nodig)
Ps. 68:17

Tekst voor de prediking: Psalm 84:6-8
Thema: Als pelgrim onderweg naar Sion
1. Aanvang
2. Voortgang
3. Ingang

230820 Ds. Joh.Post (Putten)

Schriftlezing:      Habakuk 1, 1 - 11
                              Openbaring 5, 1 - 5

Psalm 107 : 12
Psalm 73 : 1, 6
Psalm 52 : 7
Psalm 35 : 1, 11
Psalm 2 : 6
Psalm 130 : 3, 4

Tekst:                   Habakuk 1, 5
Gods antwoord op een noodkreet
1.    De noodkreet van de profeet, vss 1 - 4
2.    Het antwoord van God, vss 5 - 11

 

230820 Ds. A.I. Kazen

Voorzang: Ps. 42:7
Gez. 5:3
Ps. 97:1
Schriftlezingen: Daniël 2:26-47 en Openbaring 21:1-8
Ps. 58:7-8
Ps. 145:1-2
Ps. 145:4-5

In de verkondiging staat het bijbelse onderwijs dat Zondag 48 van de Heidelbergse catechismus ons aanreikt centraal.
Thema: De komst van Gods Koninkrijk
1. in ons leven
2. in de wereld
3. in volkomenheid

230813 Ds. A.I. Kazen

Voorzang: Ps. 42:1
Gez. 5:1-2
Ps. 6:1
Schriftlezingen: Exodus 3:1-15 en Johannes 17:1-6, 24-26
Ps. 138:2-3
Ps. 115:1
Ps. 21:13

In de verkondiging staat het bijbelse onderwijs dat Zondag 47 van de Heidelbergse catechismus ons aanreikt centraal.
Thema: Gods naam heiligen
1. Door ons
2. Door middel van ons