Foutmelding

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/bethel/domains/bethelgemeente.nl/public_html/includes/file.phar.inc).
Home > Liturgie komende diensten

Liturgie komende diensten


200712 Ds. A.I. Kazen

Voorzang: Ps. 119:53
Ps. 115:1
Ps. 97:4
Schriftlezing: Exodus 32:1-14
Ps. 115:2-5
Ps. 106:24
Ps. 111:6

Tekst voor de prediking: Exodus 32:7-14
Thema: Denk in Uw toorn aan ontferming!
1. De Heere spreekt van Zijn toorn
2. Mozes bidt om de toorn van de Heere af te wenden
3. Toen berouwde het de Heere

200705 Ds. A.I. Kazen

Voorzang: Ps. 18:0
Ps. 139:4-5
Gez. 2:5
Schriftlezingen:Johannes 16:5-15 en Galaten 4:1-6
Gez. 8
Ps. 19:5
Ps. 25:2

Preek n.a.v. Zondag 20 van de Heidelbergse Catechismus
Thema: Ik geloof in de Heilige Geest
1. Wie de Heilige Geest is
2. Wat de Heilige Geest doet

200614 Ds. A.I. Kazen

Voorzang: Ps. 21:1
Ps. 110:1-2
Ps. 96:9
Schriftlezingen: Mattheüs 26:57-64, Efeze 1:15-23 en 1 Thessalonicenzen 4:13-18
Ps. 97:1-3
Ps. 98:4
Gez. 12:1-4

Preek n.a.v. Zondag 19 van de Heidelbergse Catechismus
Thema: Christus: Koning aan Gods rechterhand en de komende Rechter
1. Het nut van Christus' zitten aan de rechterhand van God
2. De troost van Zijn komst als Rechter

200524 Ds. A.I. Kazen

Voorzang: Ps. 108:2
Ps. 93:1
Ps. 135:3
Schriftlezingen: Handelingen 1:4-14 en Hebreeën 8:1-6
Ps. 47:3-4
Ps. 62:4
Ps. 68:9

Preek n.a.v. Zondag 18 van de Heidelbergse Catechismus
Thema: Opgevaren ten hemel
1. Het feit van Christus' hemelvaart
2. Het nut hiervan

200517 Ds. A.I. Kazen

Voorzang: Ps. 24:1
Ps. 68:6
Ps. 89:4
Schriftlezing: Kolossenzen 3:1-11
Ps. 30:7-8
Ps. 56:6
Ps. 118:9

Preek n.a.v. Zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus
Thema: Drie vruchten van Christus' opstanding uit de dood
1. Onze rechtvaardigmaking
2. Onze heiligmaking
3. Onze heerlijkmaking