Home > Liturgie komende diensten

Liturgie komende diensten


230319 Ds. A.I. Kazen (BHA)

In deze dienst wordt na(ast) het Woord ook het Heilig Avondmaal bediend.

Voorzang: Ps. 134:2
Ps. 50:5
Ps. 119:78
Schriftlezing: Johannes 6:41-59
Ps. 22:13-14
Ps. 22:15-16
Gez. 10
Ps. 34:5 (1e tafel), 9 (2e tafel), 11 (3e tafel, indien nodig)
Gez. 11

(kern)tekst voor de prediking: Johannes 6:56

230308 Ds. A.I. Kazen

Voorzang: Ps. 5:2
Ps. 141:1-2
Ps. 67:3
Schriftlezing: Johannes 6:1-15
Ps. 65:6-7
Ps. 65:8-9
Gez. 5:5

Thema: Jezus voorziet in lichamelijk én levend brood
1. Lege handen van leerlingen
2. Volle magen en manden door Christus
3. Een juiste indruk, maar een verkeerde uitdrukking

230226 Ds. A.I. Kazen

Voorzang: Ps. 121:4
Ps. 122:1
Ps. 95:1-3
Schriftlezing: Johannes 1:35-43
Ps. 84:5-6
Ps. 22:11-13-16
Ps. 145:2

Tekst voor de prediking: Johannes 1:35-43
Thema: Een persoonlijke uitnodiging
1. Horen en vragen
2. Komen en zien
3. Blijven en gaan

230219 Ds. A.I. Kazen

Voorzang: Ps. 105:24
Gez. 1:2-8-9
Ps. 119:24
Schriftlezing: Kolossenzen 3:1-17
Ps. 73:11-12
Ps. 17:2-3
Ps. 26:3-4-5

Preek n.a.v. HC Zondag 44, vraag en antwoord 113 t/m 115
Thema: Het tiende gebod verdiept en blikt vooruit
1. Het laatste, maar niet het minste gebod
2. Een klein begin met een ernstig voornemen
3. Begerig zoeken en zonder ophouden beijveren en bidden

230205 Ds. A.I. Kazen

Voorzang: Ps. 105:5
Ps. 15:1-3
Ps. 12:7
Schriftlezing: Jakobus 3
Ps. 140:2-3-9-11-12
Ps. 34:6-7
Ps. 120:1

Preek n.a.v. HC Zondag 43, vraag en antwoord 112
Thema: De liefde verblijdt zich in de waarheid
1. De leugen haten
2. De waarheid liefhebben

230122 Ds. A.I. Kazen

Psalm 150:1
1 Schriftlezing

Lukas 5: 1-11

2 Tekst voor de preek

Lukas 5: 5b, 8b en 10b

• 5b: doch op Uw woord zal ik het net uitwerpen.
• 8b: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens.
• 10b: Vrees niet; van nu aan zult gij mensen vangen
3 Thema 
Jezus roept
3.1  
Opdracht & Overvloed
3.2  
Belijdenis Onwaardigheid
3.3  
Opdracht & Belofte
4 Zingen
 
Psalm

81: 12 (Overvloed)