Home > Liturgie komende diensten

Liturgie komende diensten


210919 Ds. A.I. Kazen

Voorzang: Ps. 107:12
Ps. 33:11
Ps. 78:3
Ps. 115:7
Ps. 134:3
Schriftlezing: Spreuken 22:1-9
Ps. 34:6-7
Ps. 71:12-13
Ps. 37:13

Tekst voor de prediking: Spreuken 22:6
Thema: Jong geleerd, is oud gedaan
1. Een levensbelangrijke opdracht
2. Een levenslange belofte

210912 Ds. A.I. Kazen

Voorzang: Ps. 84:4
Ps. 148:4
Ps. 18:8
Schriftlezingen: Mattheüs 5:13-16 en Johannes 15:1-17
Ps. 119:1-2
Ps. 119:3-4
Gez. 1:9

Preek n.a.v. Zondag 32 (HC)
Thema: Vernieuwd tot Christus' evenbeeld
1. Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien
2. Zonder bekering zal niemand het Koninkrijk van God beërven

210801 Ds. A.I. Kazen

Voorzang: Gez. 1:5
Ps. 109:16
Ps. 142:5
Schriftlezing: Ezechiël 44:1-3, 28-31, 45:9-12 en 46:1-10
Ps. 29:5-6
Ps. 16:3
Ps. 73:13

Tekst voor de prediking: Ezechiël 44:28, 45:(10-)12 en 46:9
Thema: Gods nieuwe tempel: een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk
1. De Heere HEERE is hun Erfenis en Bezitting
2. Een eerlijke handel en wandel
3. Een geordend leven

210725 Ds. A.I. Kazen

Voorzang: Ps. 92:1
Ps. 5:6-7
Ps. 51:9
Schriftlezingen: Ezechiël 40:1-5, 42:15-20 en 43:1-12
Ps. 48:1-2
Ps. 118:10
Ps. 92:7

Tekst voor de prediking: Ezechiël 40:5 en 43:8-9
Thema: Een (niet met handen gemaakte) nieuwe tempel
1. Een nieuwe tempel
2. De muur
3. Een wand

210718 Ds. A.I. Kazen

Voorzang: Gez. 9:6
Ps. 137:1-3
Ps. 6:9-10
Schriftlezingen: Ezechiël 38, 39:21-29 en Openbaring 20:1-10
Ps. 2:1-2
Ps. 92:6
Ps. 46:5

Tekst voor de prediking (kerntekst): Ezechiël 39:21-24
Thema: De strijd tussen Gog en God
1. Gogs aanval
2. Gods overwinning