Home > Content > Vrouwenvereniging

Vrouwenvereniging

De vrouwen van onze gemeente zijn welkom op de vrouwenvereniging! De avonden beginnen om 20.00 uur tot ongeveer 21.45 uur in het Van Lodenstein College.We richten ons op 2 punten: Bijbelstudie / bezinning. Dit seizoen behandelen we het leven van Mozes. Bijbelstudies door predikanten van de hersteld hervormde kerk. Na de pauze worden in kleine groepjes de vragen besproken, zodat er ruimte is voor ieders persoonlijke inbreng. Daarna worden de antwoorden in de grote groep nabesproken.Het andere aspect dat ook nadrukkelijk aanwezig is: sociaal samenzijn. Bijvoorbeeld: in de pauze tijdens iedere verenigingsavond, een kerstviering met de andere verenigingen, een uitje als afsluiting van het seizoen, etc.Alle vrouwen vanaf 18 jaar uit de gemeente zijn welkom! Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd. Kom gerust een keer vrijblijvend kijken! Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met mw. L. van Plaggenhoef-Wildemans, tel. (033) 2850528.