Home > Content > Kerkenraad

Kerkenraad

Tot de leden behoren de predikant, de ouderlingen en diakenen. De kerkenraad kiest uit haar midden een scriba. De taak van de kerkenraad is de zorg voor de bediening van het Woord en de Sacramenten, het opzicht over belijdenis en wandel van de leden der gemeente, de zorg voor de catechese, het afnemen van belijdenis des geloofs en alle zaken die naar de orde van de kerk behoren tot haar arbeidsveld.

Taak naam
Predikant Ds. A.I. Kazen
Scriba W.K. Petersen
Ouderling G. van den Berg
Ouderling W.K. Petersen
Ouderling A. Mallegrom
Ouderling H.J. Stitselaar
Diaken M.A. Blok
Diaken E. van de Braak
Diaken M. Ranoe

Wijkindeling ouderlingen

Sectie Ouderling
Sectie 1: Amersfoort / Leusden, en buitengebied Hoevelaken, Oosterdorpsstraat 101 en hoger en Penningweg G. van den Berg
Sectie 2: Hoevelaken 1 (alleen ten westen van de lijn Stoutenburgerlaan - Hoevelakerveenweg) en wijk Middelaar I. A. Mallegrom
Sectie 3: Hoevelaken 2 (alleen ten oosten van de lijn Stoutenburgerlaan - Hoevelakerveenweg, met uitzondering van wijk Middelaar I en II, Oosterdorpsstraat 101 en hoger en Penningweg) W.K. Petersen
Sectie 4: Nijkerkerveen (postcode 3860 t/m 3864) , wijk Middelaar II H.J. Stitselaar