Home > Content > Diensten vanaf zondag 5 juli D.V.

Diensten vanaf zondag 5 juli D.V.

Hoevelaken, 19 juni 2020 

Beste gemeenteleden,
Drie maanden geleden moesten wij u berichten dat u de erediensten vanaf dat moment alleen nog door middel van kerktelefoon en website kon ‘bijwonen’. Nu mogen wij u meedelen dat vanaf Deo volente zondag 5 juli a.s. er weer gemeenteleden welkom zijn in het VLC. Waarvoor geldt: Soli Deo Gloria!
Omdat de coronacrisis niet voorbij is, gelden er nog steeds beperkende maatregelen. Zo mogen er vanaf 1 juli bijvoorbeeld niet meer dan 100 bezoekers in een dienst zijn. Het is daarom belangrijk dat u zich aanmeldt als u de diensten weer wilt gaan bezoeken. Alleen gemeenteleden die zich aangemeld hebben kunnen de diensten bezoeken. U kunt zich als volgt aanmelden:
- door uiterlijk 25 juni een e-mail te sturen naar koster@bethelgemeente.nl of telefonisch via 06- 54994529 (tussen 19:00-21:00 uur)

 • vermeld hierbij met hoeveel personen u de dienst wilt bezoeken.
 • aan een van de ouders die thuis moet blijven om op kleine kinderen te passen, geven we graag de mogelijkheid om op een ander moment een dienst te bezoeken. Geef ook dit aan als dit voor u van toepassing is.
 • geef ook aan welke zondagen u, indien van toepassing, op vakantie bent.
 • tijdens de diensten zullen ramen/deuren zoveel mogelijk open blijven. Geef bij uw aanmelding aan als het voor u hinderlijk is om aan de kant van de ramen te zitten, dan kan de koster hier rekening mee houden.
 • ouderen (vanaf 70 jaar) en mensen met een kwetsbare gezondheid adviseert de landelijke kerk, volgens de richtlijnen van het RIVM, om extra voorzichtig te zijn. Het kan verstandig zijn daarom voorlopig thuis te blijven.
 • u kunt uw aanmelding wijzigen via bovenstaande contactgegevens. Bijvoorbeeld als u in de zorg werkt en uw rooster niet voor langere tijd vooruit weet of als u in juli nog niet naar de kerk wilt komen, maar op een later moment wel. In voorkomende gevallen graag uiterlijk op vrijdag hierover contact opnemen.

Aan de hand van de binnengekomen aanmeldingen zal er vervolgens een verdeling van de aangemelde personen/gezinnen over de diensten gemaakt worden. U krijgt bericht in welke diensten u van harte welkom bent in het VLC.
Voor een goed verloop van de diensten, binnen de geldende richtlijnen, is het volgende van belang:

 • We blijven thuis als we verkoudheidsklachten hebben. En bij koorts blijft het hele gezin thuis. - We houden 1,5 meter afstand van elkaar, zowel voor, tijdens én na de dienst. Gezinnen mogen wel bij elkaar zitten.
 • We schudden geen handen en desinfecteren onze handen bij de ingang.
 • We volgen de aangegeven looproutes in het gebouw - We nemen onze jas/tas mee in de kerkzaal.
 • Gezien de risico’s die er aan het samen zingen verbonden zijn, wordt er voorlopig alleen gezongen door de mensen op de voorste rij en de kerkenraad. Anderen kunnen met gesloten mond meeneuriën.
 • De collecten blijven zoveel als mogelijk digitaal via het rekeningnummer van de kerkvoogdij (NL09 ABNA 0497 2066 84). Voor wie dit niet kan/wil staat er in de hal van de kerk een ‘collectedoos’ waar u uw gaven in kunt doen; graag in een envelop.
 • We gebruiken de toiletten zo min mogelijk.
 • We volgen de instructies van de koster en deurwacht op, bij het aanwijzen van zitplaatsen en bij het verlaten van het gebouw. Dit kan inhouden dat u niet op de plaats zit, die u gewend was.

Voor de goede orde vermelden we nog, dat er voorlopig nog geen kinderoppas zal zijn en er ook geen kerkauto rijdt. Wel gaat per zondag 5 juli het BHV- en deurwachtrooster weer van start. Ook zullen de diensten, zolang niet de gehele gemeente samen kan komen in het VLC, in beeld en geluid uitgezonden blijven worden via de bekende kanalen.
Bovenstaande zaken blijven tot nader order van toepassing. Als er wijzigingen zijn, wordt u daarover geïnformeerd.
Hoewel het nodige anders zal zijn en zal gaan, zijn we blij en dankbaar dat er met inachtneming van bovenstaande weer erediensten bezocht kunnen gaan worden door gemeenteleden. De HEERE, Die Dezelfde is en blijft, geve er Zijn zegen over!
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen of opmerkingen hebben, stelt u die dan gerust via scribahhghoevelaken@bethelgemeente.nl
Met vriendelijke groet, 
 
uw kerkenraad