Home > Content > diensten per 11 april

diensten per 11 april

Bijwonen kerkdiensten in VLC per 11 april
Per zondag 11 april zal de gemeente niet langer in drie, maar in twee groepen zijn verdeeld. Per dienst wordt één van deze groepen in het VLC uitgenodigd. Op deze wijze kan iedereen die zich aangemeld heeft één dienst per zondag in de aula bijwonen. Wie zich sinds februari nog niet aangemeld heeft voor het bezoeken van de diensten, maar dit wel weer wil gaan doen, vragen we vriendelijk dit kenbaar te maken bij de koster.
Vanaf aanstaande zondag zal er bij het verlaten van het VLC van twee uitgangen gebruikgemaakt worden. De mensen die aan de kant van het orgel zitten, verlaten de kerkzaal via de blauwe vleugel en de nooduitgang die daar beneden zit. De mensen die aan de andere kant zitten, gebruiken de gebruikelijke uitgang.
Verder vragen we u om – hoe begrijpelijk het ook is! - niet te blijven ‘hangen’. En ook om steeds de basisregels in acht te blijven nemen.
Bovenstaand besluit is genomen omdat:
- een regelmatige, wekelijkse, kerkgang van groot belang is. Het gemis hiervan wordt met de week bij een groeiend deel van de gemeente een grotere nood.
- het risiconiveau in onze regio (Gelderland-Midden) op ‘ernstig’ staat (= één niveau lager)
- we tot nu toe niet de volledige ruimte benutten die adviezen, richtlijnen en routekaarten aangeven
- bij de indeling in drie groepen in de meeste diensten het aantal van 30 personen (vanaf 13 jaar) niet werd gehaald.
Alle overige zaken, zoals de samenzang, het collecteren, etc., blijft tot nader order zoals deze nu zijn.