Home > Content > Catechisatie

Catechisatie

Tijdens het winterseizoen wordt er catechisatie (=onderwijs in de geloofsleer) gegeven aan twee groepen. Behalve in de week van dank- en biddag en tijdens schoolvakanties gebeurt dit elke maandagavond in het Van Lodensteincollege.

Voor de jongeren van 12 t/m 15 jaar van 19:00-19:45 uur

En voor de jongeren van 16 jaar en ouder van 19:45-20:30 uur

Er wordt gebruik gemaakt van de catechesemethode van de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie: ‘Leer mij’. Naast het onderwijs dat gegeven wordt is er – juist! – ruimte voor gesprek en vragen hierover.

 

Door het geven van catechisatie aan de jongeren wil de kerkenraad/gemeente ouders helpen bij het nakomen van hun belofte bij de doop van hun kinderen, om hen te onderwijzen en te laten onderwijzen.