Home > Content > Belijdenis catechisatie

Belijdenis catechisatie

Belijdeniscatechisatie

In de periode tussen september en april is er de mogelijkheid om belijdeniscatechisatie te volgen. Dit ter voorbereiding op het - eventueel - doen van geloofsbelijdenis. Met behulp van het boek 'Aan Zijn voeten' van dr. R. van Kooten onderzoeken we in de Bijbel de hoofdpunten van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. 

Wekelijks ontmoeten we elkaar op maandagavond om 20:30 uur in het Van Lodenstein College om een bijbelgedeelte te bestuderen, het voorbereide onderwerp te bespreken en samen te zoeken naar antwoorden op vragen die leven. In de tweede helft van het seizoen voert de predikant met elk van de belijdeniscatechisanten een persoonlijk gesprek. Hierbij zal ook de vraag aan de orde komen: wil ik geloofsbelijdenis afleggen? Voor degenen die dit verlangen uitspreken, volgt er een aannemingsavond waarop er een gesprek plaatsvindt met (een deel van) de kerkenraad. Zij die door de kerkenraad als belijdend lid van de gemeente worden aangenomen, leggen daarna in een bijzondere dienst (meestal op 2e Pinksterdag) belijdenis van het geloof af.